<>

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Preventie radicalisering

Categories: Activiteiten 2015

De aanpak van radicalisering in Rotterdam vraagt om structurele interventies en een multidisciplinaire samenwerking. Om radicalisering effectief aan te pakken moet worden ingezet op een preventieve en responsieve aanpak. Door uitingsvormen en signalen van radicalisme vroegtijdig te herkennen kan het proces worden afgeremd en zelfs worden teruggedraaid.

Het project ‘Preventie radicalisering’ richt zich op de praktische invulling van preventief beleid tegen radicalisering binnen moslimgemeenschappen. In het kader hiervan heeft SPIOR een specifieke aanpak ontwikkeld die berust op twee elementen: het inzetten van sleutelfiguren en het organiseren van kleinschalige dialoogbijeenkomsten. Sleutelfiguren zijn personen die een bepaalde mate van aanzien genieten binnen de gemeenschap. De leiderschapsfunctie van sleutelfiguren kan zowel formeel als informeel zijn, variërend van voorgangers in de moskee tot vrijwilligers in lokale buurthuizen. Sleutelfiguren beschikken doorgaans over een breed netwerk, waardoor zij goed in staat zijn een groot publiek te bereiken. De door SPIOR geworven en getrainde sleutelfiguren worden ingezet als gespreksleiders tijdens bijeenkomsten met jongeren en/of ouders om het thema radicalisering bespreekbaar te maken. De bijeenkomsten hebben als doel het vergroten van bewustwording over radicalisering bij deelnemers, het herkennen van signalen en uitingsvormen van radicalisering en het vergroten van weerbaarheid van moslimgemeenschappen tegen extremisme.

De inzet ter preventie van radicalisering wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Vorthoren via m.vorthoren@spior.nl of 010-4666989. Voor meer informatie over het sportproject van moskee Othman kunt u contact opnemen met Mohammed Laziz via m.laziz@spior.nl of 010-4666989.