<>

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Vacature IGO

logo SPIOR-sinds 1988Voor leerlingen op openbare basisscholen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs. SPIOR verzorgt dit type onderwijs op basisscholen door heel Nederland en heeft daartoe vakleerkrachten in dienst. Op dit moment zoeken wij nieuwe collega’s in Goes, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Middelharnis en Westland (Den Hoorn, Honselersdijk, Naaldwijk en Poeldijk). Lees meer

Geen woorden, maar…?

Soms past alleen maar stilte. Woorden schieten tekort, omdat de juiste woorden niet te vinden zijn, omdat de schok of het leed te groot is om in woorden uit te drukken. Of omdat er al zo vaak zoveel woorden aan gewijd zijn, en wat kun je daar dan nog aan toevoegen? Dat geldt zeker voor brute aanslagen op de mens en op de menselijkheid zoals wij daar in de laatste jaren, maanden en weken mee worden geconfronteerd. De lijst is te lang, te triest, te gruwelijk. Wat moeten we zeggen? Wat kunnen we zeggen? Wat kunnen of moeten we als moslims zeggen, wanneer terreurdaden worden gepleegd in naam van de islam? Ook bij SPIOR overvalt ons soms de moedeloosheid, ontbreken ons de woorden. Wat kun je zeggen, wat kun je doen tegenover zoveel leed, zo’n minachting voor de waarde van het leven? Lees meer 

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Plaats voor religie in Huizen van de Wijk

Categories: Actueel

In de raadscommissie van 19 april 2017 werd gedebatteerd over religieuze organisaties en Huizen van de Wijk. SPIOR volgt het debat dat hierover wordt gevoerd in de gemeenteraad op de voet.

Aanleiding vormden eerdere raadsvragen van Leefbaar Rotterdam over koranlessen in Huizen van de Wijk. De beantwoording van die vragen door het college liet zien dat dit mogelijk consequenties zouden hebben voor allerlei religieuze organisaties in de stad. Daarop hebben vier maatschappelijke organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit, te weten Samen010, Mara, SKIN-Rotterdam en SPIOR gezamenlijk een brief geschreven aan wethouder Hugo de Jonge. In deze brief hebben wij onze zorgen uitgesproken over de wenselijkheid en (on)mogelijkheid van de implementatie, handhaving en maatschappelijke gevolgen van dit beleid. Het doet ons inziens onvoldoende recht aan de belangrijke maatschappelijke rol die religieus geïnspireerde organisaties hebben in de wijken. Ook hebben wij aangegeven ons niet te kunnen vinden in de gehanteerde argumentatie, waarin o.a. religieuze erediensten (ook als zij door buurtbewoners samen worden georganiseerd) als ‘gesloten’ bijeenkomsten worden gekwalificeerd. Gebruikers van Huizen van de Wijk die een kostprijsdekkende huur betalen, worden bovendien niet gesubsidieerd, maar betalen volledig voor hetgeen ze gebruiken.

Naar aanleiding van onze brief hebben wij een gesprek gehad met medewerkers van wethouder De Jonge. In afwachting van verdere bespreking van het dossier in de raadscommissie, zetten de vier organisaties in op constructief overleg met de gemeente en welzijnsaanbieders. Ons uitgangspunt hierin is dat wij naast onze achterban zullen gaan staan om een voor hen zo goed mogelijke oplossing te vinden.