<>

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Plaats voor religie in Huizen van de Wijk

Categories: Actueel

In de raadscommissie van 19 april 2017 werd gedebatteerd over religieuze organisaties en Huizen van de Wijk. SPIOR volgt het debat dat hierover wordt gevoerd in de gemeenteraad op de voet.

Aanleiding vormden eerdere raadsvragen van Leefbaar Rotterdam over koranlessen in Huizen van de Wijk. De beantwoording van die vragen door het college liet zien dat dit mogelijk consequenties zouden hebben voor allerlei religieuze organisaties in de stad. Daarop hebben vier maatschappelijke organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit, te weten Samen010, Mara, SKIN-Rotterdam en SPIOR gezamenlijk een brief geschreven aan wethouder Hugo de Jonge. In deze brief hebben wij onze zorgen uitgesproken over de wenselijkheid en (on)mogelijkheid van de implementatie, handhaving en maatschappelijke gevolgen van dit beleid. Het doet ons inziens onvoldoende recht aan de belangrijke maatschappelijke rol die religieus geïnspireerde organisaties hebben in de wijken. Ook hebben wij aangegeven ons niet te kunnen vinden in de gehanteerde argumentatie, waarin o.a. religieuze erediensten (ook als zij door buurtbewoners samen worden georganiseerd) als ‘gesloten’ bijeenkomsten worden gekwalificeerd. Gebruikers van Huizen van de Wijk die een kostprijsdekkende huur betalen, worden bovendien niet gesubsidieerd, maar betalen volledig voor hetgeen ze gebruiken.

Naar aanleiding van onze brief hebben wij een gesprek gehad met medewerkers van wethouder De Jonge. In afwachting van verdere bespreking van het dossier in de raadscommissie, zetten de vier organisaties in op constructief overleg met de gemeente en welzijnsaanbieders. Ons uitgangspunt hierin is dat wij naast onze achterban zullen gaan staan om een voor hen zo goed mogelijke oplossing te vinden.