<>

Gezegend Offerfeest!


Wij wensen u een gezegend Offerfeest: ‘eid moebarak!
Moge Allah, de Barmhartige, onze gebeden en offers aanvaarden en moge dit feest in het teken staan van vertrouwen, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

 

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

 Actueel

ANP, 25 november 2014, ‘Onderzoek islamofobie Rotterdam-Rijnmond’

‘Onderzoek islamofobie Rotterdam-Rijnmond’ ROTTERDAM (ANP) – Antidiscriminatiebureau RADAR gaat in samenwerking met de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in Rotterdam onderzoek doen naar islamofobie. Reden is dat islamofobie een voedingsbodem kan zijn voor discriminatie. ,,Bovendien is er in vergelijking met antisemitisme weinig aandacht voor moslimhaat’’, zegt directeur Cyriel Triesscheijn van RADAR. Het onderzoek wordt…

Symposium religieuze organisaties en participatiesamenleving

Op 25 november organiseerden de Haagse Hogeschool en Platform INS een symposium over religieuze organisaties en de participatiesamenleving. Wat zijn de verwachtingen van de overheid van religieuze organisaties in de beoogde participatiesamenleving? Welke voorwaarden worden daaraan gesteld? En zijn religieuze organisaties bereid om binnen die voorwaarden hun bijdrage te leveren? Deze en andere vragen kwamen…

Gastcollege studenten Gent

Op 24 november gaven Marianne Vorthoren en Mesut Dişli vanuit SPIOR een gastcollege voor circa 100 studenten orthopedagogiek uit Gent. De studenten waren voor een driedaagse uitwisseling met studenten van de Hogeschool Rotterdam op bezoek. Het gastcollege werd op een bijzondere locatie verzorgd, namelijk in de Essalam moskee. Tijdens het college kwamen diverse onderwerpen aan…

Turkse religieuze stromingen en organisaties

Eind september verscheen een onderzoek naar zogenoemde ‘Turkse religieuze stromingen en organisaties’, uitgevoerd door de hoogleraren Landman en Sunier, op verzoek van de overheid. Enkele weken geleden werden de uitkomsten van het onderzoek en de reactie van minister Asscher daarop in de kamer besproken, wat heeft geleid tot felle discussies in politiek en samenleving. Hoewel de…

Persbericht: ‘CDA: brede steun voor SPIOR’

Op 6 en 11 november behandelde de gemeenteraad Rotterdam de begroting 2015. Het CDA diende een motie in waarin zij zich uitspraken over het belang van SPIOR voor de stad. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad, te weten D66, PvdA, NIDA, PvdD, SP, CU-SGP en GroenLinks, steunde de motie. Op 12 november bracht het CDA hierover…

Tocht 010=1 succesvol verlopen

Op donderdagavond 30 oktober liepen circa 300 Rotterdammers de tocht ‘010=1’, om uit te dragen dat Rotterdammers in al hun verscheidenheid kiezen voor verbinding. De deelnemers verzamelden zich in het centrum van Rotterdam en liepen gezamenlijk een stuk door de stad. De tocht eindigde bij het Stadhuis, waar burgemeester Aboutaleb een verklaring werd aangeboden. U kunt de gehele…

Joden en moslims samen tegen haat

Tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen schreven Leopold Hertzberger, voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam en Marianne Vorthoren, directeur SPIOR, een open brief aan het AD Rotterdam. In de brief schetsen zij het belang van de samenwerking tussen joden en moslims om angst en verdeeldheid tegen te gaan. ‘Het samen leven van bevolkingsgroepen staat onder druk….