Overige publicaties

NieuwWij, 8 december 2015: ‘Ja sorry, maar dit is iets tussen mij en God’

NieuwWij publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op de definitie van vrijheid, de rol van vrijheid binnen het islamitische geloof en keuzevrijheid van moslima’s: ‘Keuzevrijheid vind ik heel erg belangrijk. Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken en daar ook naar kunnen leven. De keuzes die mensen maken worden…

Aandacht voor eenzaamheid

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement. De gemeente Rotterdam wil eenzaamheid tegengaan en heeft daarvoor het Actieplan Voor Mekaar ontwikkeld: meer aandacht voor elkaar, op tijd herkennen van zorgwekkende eenzaamheid en…

Moedige vrouwen: Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

SPIOR werkt al jaren aan het vergroten van bewustzijn, bespreekbaarheid en gedragsverandering binnen gemeenschappen om gedwongen uithuwelijking tegen te gaan en eigen partnerkeuze te bevorderen, zoals in de eerdere aanpak ‘Hand in hand tegen huwelijksdwang’ en momenteel in het project ‘Naar eer en geweten’. Ook is SPIOR op dit gebied al geruime tijd partner van…

Een tour door Rotterdam: op de thee in de moskee!

In Rotterdam wonen veel mensen met een islamitische achtergrond. SPIOR zet zich al 25 jaar in voor de bevordering van participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Benieuwd naar plekken in de stad die voor Rotterdamse moslims belangrijk zijn, ging RTM, het tijdschrift van de gemeente Rotterdam, mee op een stadstour door Rotterdam-Zuid met SPIOR…

SPIOR in boek en expositie ‘Rotterdam, Noorderlingen’

Op woensdag 27 maart werden in de Centrale Bibliotheek Rotterdam het boek en de expositie van ‘Rotterdam, Noorderlingen’ gepresenteerd. In het boek zijn 101 groepsportretten opgenomen van mensen die om uiteenlopende redenen ergens in Rotterdam-Noord bijeen komen. Joop Reijngoud en Linda Malherbe trokken in twee jaar tijd door de Rotterdamse wijken Oude Noorden, Agniesebuurt en…

Common Ground News Service, 17 July 2012: ‘Dutch and Muslim are not mutually exclusive’

Deze internationale nieuwsdienst die erop gericht is dialoog te stimuleren, heeft onder meer de relaties tussen moslims en het Westen als focus. Op 17 juli werd een artikel gepubliceerd van SPIOR‐directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op het wijdverbreide (im‐ of expliciete) beeld in Nederland dat moslim en Nederlander zijn niet samengaan. SPIOR opereert juist…

Al Nisa, mei 2012: ‘Een vanzelfsprekende vriendin’

Landelijke moslimvrouwenorganisatie Al Nisa bestaat 30 jaar. SPIOR feliciteert Al Nisa van harte met haar 30‐jarig bestaan en wenst haar nog een lange en vruchtbare voortzetting van haar werkzaamheden en spreekt de hoop uit dat hierbij nog vaak samen zal worden gewerkt op relevante thema’s. In de Ramadaneditie van het maandblad van Al Nisa schreef…