Overige publicaties

Nationale Zorgvernieuwingsprijs, 13 oktober 2016: ‘Kanshebber vindt financiering: ”Luister goed en wees een beetje brutaal”’

SPIOR diende in april een idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016, een prijsvraag die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn mogelijk maakt. Het idee van SPIOR zet in op het tegengaan van sociaal isolement van migrantenouderen door deze te koppelen aan vrijwilligers die religieuze en culturele affiniteit hebben met de doelgroep. Vrijwilligers worden voorafgaand aan de…

Klankbordgroep ‘Schadelijke traditionele praktijken’, 7 september 2016

Op 7 september kwam de klankbordgroep van de gemeente Rotterdam bijeen, in het kader van de actielijn ‘Schadelijke traditionele praktijken’ (STP). Tijdens de plenaire sessie is onder meer een presentatie gegeven over religieuze huwelijken (Esther van Eijk), zijn juridische mogelijkheden en beperkingen aan de hand van verschillende casussen besproken (Kaushilya Budhu Lal) en zijn voorlopige resultaten van de…

Nieuwsbrief IDEM Rotterdam, 25 mei 2016: ‘Hoogleraar Han Entzinger onderstreept belang onderzoek islamofobie’

Op 25 mei 2016 is het rapport ‘Islamofobie in zicht’ aan burgemeester Aboutaleb aangeboden. Het onderzoek geeft aanvullend inzicht in aard en omvang van discriminatie van moslims in de regio Rotterdam-Rijnmond. IDEM Rotterdam heeft in kader van het rapport gesproken met Han Entzinger, emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de begeleidingscommissie: ‘Vaak wordt…

Nieuwsbrief IDEM Rotterdam, 14 april 2016: ‘Hoe gaat Rotterdam om met radicalisering’

In een artikel over radicaliseringsbeleid werd een vergelijking gemaakt tussen beleid van verschillende steden. Uit het artikel komt onder andere naar voren dat Rotterdam al enige jaren in landelijk opzicht voorop loopt met een expliciet antiradicaliseringsbeleid. Daarbij worden onder meer de geïnstitutionaliseerde banden tussen het lokale bestuur en de moslimgemeenschappen in de vorm van SPIOR genoemd als sterk punt. Klik hier om het…

Nederlandse Transplantatie Stichting, 7 april 2016: ‘Orgaandonatie mag van de islam’

De NTS publiceerde op haar website een interview met SPIOR-directeur Marianne Vorthoren, waarin zij ingaat op haar keuze om zich te registreren als donor. Ook vertelt zij over de onbekendheid van moslims met betrekking tot orgaandonatie en het belang om hen hierover te informeren: ‘Het is belangrijk dat ook moslims goed geïnformeerd worden, over de feiten en over de visie…

Glossy GVO en HVO: Kompas voor het leven

In maart 2016 brachten de samenwerkende organisaties voor GVO en HVO de eenmalige glossy ‘Kompas voor het leven’ uit. Deze glossy biedt inzicht in het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. SPIOR verzorgt islamitisch godsdienstig vormingsonderwijs en heeft een bijdrage geleverd aan de glossy. In het artikel ‘Kritisch nadenken over je geloof’ komt onder meer IGO-juf Nezahat…