<>

Verkiezingsbijeenkomst 16 maart

Op vrijdag 16 maart organiseert SPIOR in samenwerking met vereniging Ettaouhid een debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het debat worden politici van verschillende partijen gevraagd hun standpunten ten aanzien van thema’s die raken aan de moslimgemeenschap met het publiek te delen. Omdat we benieuwd zijn naar welke thema’s jullie relevant vinden om te bespreken, hebben we een enquete opgesteld. Lees meer

Schrijf je nu in voor de Spirituele Marathon Rotterdam 2018

Na het succes van de vorige edities zijn de voorbereidingen voor de zesde Spirituele Marathon Rotterdam al weer in volle gang. De marathon gaat gelopen worden op zaterdag 7 april. De Spirituele Marathon Rotterdam wil verbinden en laten zien dat samen met anderen de weg van wederzijds respect afleggen de basis is voor onze samenleving. In onze samenleving delen we de vrijheid, zoals de vrijheid om te leven naar je eigen geloof of overtuiging. Dat deze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, blijkt helaas uit gebeurtenissen elders in de wereld. In Rotterdam zijn we verbonden in onze verscheidenheid en staan we voor de vrijheid voor onszelf en voor de ander. Lees meer

 

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Geen woorden, maar…?

Soms past alleen maar stilte. Woorden schieten tekort, omdat de juiste woorden niet te vinden zijn, omdat de schok of het leed te groot is om in woorden uit te drukken. Of omdat er al zo vaak zoveel woorden aan gewijd zijn, en wat kun je daar dan nog aan toevoegen? Dat geldt zeker voor brute aanslagen op de mens en op de menselijkheid zoals wij daar in de laatste jaren, maanden en weken mee worden geconfronteerd. De lijst is te lang, te triest, te gruwelijk. Wat moeten we zeggen? Wat kunnen we zeggen? Wat kunnen of moeten we als moslims zeggen, wanneer terreurdaden worden gepleegd in naam van de islam? Ook bij SPIOR overvalt ons soms de moedeloosheid, ontbreken ons de woorden. Wat kun je zeggen, wat kun je doen tegenover zoveel leed, zo’n minachting voor de waarde van het leven? Lees meer 

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Ouderdom komt met vragen

Categories: Activiteiten 2015

Met het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op.

De eerste generatie migranten behoort nu tot de groep ouderen. De combinatie van hun leeftijd en migratieachtergrond zorgt voor specifieke behoeften en knelpunten in de aansluiting op reguliere zorgvoorzieningen. Ook is uit onderzoek gebleken dat niet alleen autochtone ouderen maar ook migranten ouderen behoefte hebben aan een aanbod rond zingeving en levensvragen. Sommige ouderen hebben (vrijwel) niemand om hierover een gesprek mee te voeren, er is sprake van eenzaamheid onder deze groep. De levensvragen van migranten ouderen hangen daarnaast sterk samen met hun religieuze identiteit. Geloof speelt een belangrijke rol bij beleving van kwaliteit van leven en geeft de ouderen steun.

Een bekend project dat ouderen ondersteunt rond zingeving is het Motto project. Binnen Motto worden vrijwilligers getraind en ingezet om ouderen te ondersteunen. Al enkele jaren wordt dit project succesvol uitgevoerd in diverse deelgemeenten in Rotterdam. Hoewel deelname aan het project openstaat voor iedereen, is geconstateerd dat met name autochtone Nederlanders de weg naar deze voorziening weten te vinden. Dit terwijl een steeds groter deel van de Rotterdamse ouderen een migrantenachtergrond heeft. Een groot deel van deze ouderen heeft tevens een islamitische achtergrond.

Om het Motto project ook voor hen aantrekkelijk te maken is kennis van hun specifieke culturele en religieuze achtergronden en moedertaal nodig. De ouderen moeten zich met de vrijwilligers kunnen identificeren en laagdrempelig met hen kunnen communiceren. Vooral over zingeving en levensvragen is het immers moeilijk te spreken in een andere taal dan de moedertaal. Om aan de behoefte van (moslim) migranten ouderen tegemoet te komen, gaat SPIOR het project ‘Ouderdom komt met vragen’ uitvoeren waarin zal worden voortgebouwd op de bestaande Motto methodiek. Door specifieke elementen over bijvoorbeeld de islamitische achtergrond van de ouderen aan de training van de vrijwilligers toe te voegen kunnen ook (moslim) migranten ouderen van dit aanbod gebruik maken. Dit project zal primair in het gebied Feijenoord uitgevoerd worden in 2015

Het project kreeg aandacht in de communicatie van de Gemeente Rotterdam over de aanpak van eenzaamheid. Ook in de zomereditie van informatieblad ‘Zorg Dichtbij’ van de Gemeente Rotterdam werd er aandacht aan besteed.

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Sint Laurensfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht en de voormalige SGVR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mohamed Laziz via m.laziz@spior.nl of 010-4666989.

Klik hier voor meer informatie over doelgroep en aanmelding.

Klik hier voor meer informatie voor vrijwilligers.