<>

Gezegend Offerfeest!


Wij wensen u een gezegend Offerfeest: ‘eid moebarak!
Moge Allah, de Barmhartige, onze gebeden en offers aanvaarden en moge dit feest in het teken staan van vertrouwen, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

 

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Ouderdom komt met vragen

Categories: Activiteiten 2015

Met het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op.

De eerste generatie migranten behoort nu tot de groep ouderen. De combinatie van hun leeftijd en migratieachtergrond zorgt voor specifieke behoeften en knelpunten in de aansluiting op reguliere zorgvoorzieningen. Ook is uit onderzoek gebleken dat niet alleen autochtone ouderen maar ook migranten ouderen behoefte hebben aan een aanbod rond zingeving en levensvragen. Sommige ouderen hebben (vrijwel) niemand om hierover een gesprek mee te voeren, er is sprake van eenzaamheid onder deze groep. De levensvragen van migranten ouderen hangen daarnaast sterk samen met hun religieuze identiteit. Geloof speelt een belangrijke rol bij beleving van kwaliteit van leven en geeft de ouderen steun.

Een bekend project dat ouderen ondersteunt rond zingeving is het Motto project. Binnen Motto worden vrijwilligers getraind en ingezet om ouderen te ondersteunen. Al enkele jaren wordt dit project succesvol uitgevoerd in diverse deelgemeenten in Rotterdam. Hoewel deelname aan het project openstaat voor iedereen, is geconstateerd dat met name autochtone Nederlanders de weg naar deze voorziening weten te vinden. Dit terwijl een steeds groter deel van de Rotterdamse ouderen een migrantenachtergrond heeft. Een groot deel van deze ouderen heeft tevens een islamitische achtergrond.

Om het Motto project ook voor hen aantrekkelijk te maken is kennis van hun specifieke culturele en religieuze achtergronden en moedertaal nodig. De ouderen moeten zich met de vrijwilligers kunnen identificeren en laagdrempelig met hen kunnen communiceren. Vooral over zingeving en levensvragen is het immers moeilijk te spreken in een andere taal dan de moedertaal. Om aan de behoefte van (moslim) migranten ouderen tegemoet te komen, gaat SPIOR het project ‘Ouderdom komt met vragen’ uitvoeren waarin zal worden voortgebouwd op de bestaande Motto methodiek. Door specifieke elementen over bijvoorbeeld de islamitische achtergrond van de ouderen aan de training van de vrijwilligers toe te voegen kunnen ook (moslim) migranten ouderen van dit aanbod gebruik maken. Dit project zal primair in het gebied Feijenoord uitgevoerd worden in 2015

Het project kreeg aandacht in de communicatie van de Gemeente Rotterdam over de aanpak van eenzaamheid. Ook in de zomereditie van informatieblad ‘Zorg Dichtbij’ van de Gemeente Rotterdam werd er aandacht aan besteed.

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Sint Laurensfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht en de voormalige SGVR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mohamed Laziz via m.laziz@spior.nl of 010-4666989.

Klik hier voor meer informatie over doelgroep en aanmelding.

Klik hier voor meer informatie voor vrijwilligers.