<>

Stille tocht georganiseerd op 29 december 2018 voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 29 december organiseerde SPIOR samen met verschillende maatschappelijke organisaties een stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Aanleiding hiervoor waren de recente moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen. De stille tocht is een oproep om geweld tegen vrouwen te stoppen en steun te betuigen aan de nabestaanden. Lees meer

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan uiterlijk maandag 3 december. Lees meer

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Ouderdom komt met vragen

Categories: Activiteiten 2015

Met het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op.

De eerste generatie migranten behoort nu tot de groep ouderen. De combinatie van hun leeftijd en migratieachtergrond zorgt voor specifieke behoeften en knelpunten in de aansluiting op reguliere zorgvoorzieningen. Ook is uit onderzoek gebleken dat niet alleen autochtone ouderen maar ook migranten ouderen behoefte hebben aan een aanbod rond zingeving en levensvragen. Sommige ouderen hebben (vrijwel) niemand om hierover een gesprek mee te voeren, er is sprake van eenzaamheid onder deze groep. De levensvragen van migranten ouderen hangen daarnaast sterk samen met hun religieuze identiteit. Geloof speelt een belangrijke rol bij beleving van kwaliteit van leven en geeft de ouderen steun.

Een bekend project dat ouderen ondersteunt rond zingeving is het Motto project. Binnen Motto worden vrijwilligers getraind en ingezet om ouderen te ondersteunen. Al enkele jaren wordt dit project succesvol uitgevoerd in diverse deelgemeenten in Rotterdam. Hoewel deelname aan het project openstaat voor iedereen, is geconstateerd dat met name autochtone Nederlanders de weg naar deze voorziening weten te vinden. Dit terwijl een steeds groter deel van de Rotterdamse ouderen een migrantenachtergrond heeft. Een groot deel van deze ouderen heeft tevens een islamitische achtergrond.

Om het Motto project ook voor hen aantrekkelijk te maken is kennis van hun specifieke culturele en religieuze achtergronden en moedertaal nodig. De ouderen moeten zich met de vrijwilligers kunnen identificeren en laagdrempelig met hen kunnen communiceren. Vooral over zingeving en levensvragen is het immers moeilijk te spreken in een andere taal dan de moedertaal. Om aan de behoefte van (moslim) migranten ouderen tegemoet te komen, gaat SPIOR het project ‘Ouderdom komt met vragen’ uitvoeren waarin zal worden voortgebouwd op de bestaande Motto methodiek. Door specifieke elementen over bijvoorbeeld de islamitische achtergrond van de ouderen aan de training van de vrijwilligers toe te voegen kunnen ook (moslim) migranten ouderen van dit aanbod gebruik maken. Dit project zal primair in het gebied Feijenoord uitgevoerd worden in 2015

Het project kreeg aandacht in de communicatie van de Gemeente Rotterdam over de aanpak van eenzaamheid. Ook in de zomereditie van informatieblad ‘Zorg Dichtbij’ van de Gemeente Rotterdam werd er aandacht aan besteed.

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Sint Laurensfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht en de voormalige SGVR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mohamed Laziz via m.laziz@spior.nl of 010-4666989.

Klik hier voor meer informatie over doelgroep en aanmelding.

Klik hier voor meer informatie voor vrijwilligers.