NTR radio, 13 september 2011: ‘Moslims en pleegzorg’

Categories: SPIOR in het nieuws 2011

Er is ophef ontstaan over een moslimkind dat door zijn christelijke pleegouders is gedoopt. De moeder van het jongetje is hierover zeer boos. PvdA Tweede Kamerleden Arib en Dijsselbloem hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris. In het NTR radioprogramma Dichtbij Nederland gaf Mesut Dişli, consulent bij SPIOR, een reactie. Hij gaf aan het een zeer zorgelijke situatie te vinden, ook omdat SPIOR de laatste tijd meer van dergelijke signalen ontvangt en het dus geen geïsoleerd incident lijkt te zijn. In het belang van het welzijn van het kind en het vertrouwen van ouders in de pleegzorg is het van groot belang dat de religieuze achtergrond gerespecteerd wordt en niet een andere wordt opgedrongen. Tegelijk erkende hij dat er een groot tekort aan moslim pleeggezinnen is. Dit komt voort uit onbekendheid met het fenomeen onder deze groep. Klik hier om het interview te beluisteren.