<>

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Categories: Actueel

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

“Wij staan als moslimorganisaties pal voor de vrijheid van alle burgers in Nederland, om uit vrije wil te beslissen welke religieuze kleding iemand wel of niet wil dragen. Wie tegen dwang is om bepaalde religieuze kleding verplicht te dragen, vindt ons aan zijn of haar zijde. Datzelfde geldt óók voor dwang waarbij men religieuze kleding niet zou mogen dragen,” aldus de vertegenwoordigers van het CMO, SPIOR, SIORH en SMBZ.

Het CMO, SPIOR, SIORH en SMBZ hebben daarom alle leden van de Eerste Kamer een brief aangeboden, waarin enerzijds de argumenten ten faveure van het wetsvoorstel worden ontkracht, en anderzijds de negatieve gevolgen van de wet nader worden toegelicht. Tevens hebben de moslimorganisaties elk lid van de Eerste Kamer het boek ‘Veiled’ van fotograaf Saskia Aukema aangeboden. Zij bracht een aantal dames in beeld die regelmatig of incidenteel gezichtsbedekkende kleding dragen. In het boek vertellen zij ook wat hen hiertoe beweegt en wat dit voor hen betekent.

Geen oplossing voor een maatschappelijk probleem

“Er is geen enkel maatschappelijk probleem in Nederland dat door de invoering van dit wetsvoorstel wordt opgelost,” aldus Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO. “Als het wordt ingevoerd zal het zeer problematische gevolgen hebben voor een kleine groep vrouwen in Nederland die ervoor kiest middels deze kleding uiting te geven aan hun religieuze beleving en identiteit.”

Zie hieronder de brief die naar de Eerste Kamer is verstuurd.