<>

Gezegend Offerfeest!


Wij wensen u een gezegend Offerfeest: ‘eid moebarak!
Moge Allah, de Barmhartige, onze gebeden en offers aanvaarden en moge dit feest in het teken staan van vertrouwen, gastvrijheid en rechtvaardigheid.

 

Bereikbaarheid zomerperiode

logo-SPIOR-sinds-1988
In verband met de vakantie is het kantoor van SPIOR in de komende weken verminderd bereikbaar per mail en telefoon. De beantwoording van uw bericht kan dus wat langer duren.

Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus zijn wij gesloten.

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Lees meer

Aangifte tegen PVV-campagnespot

De recente campagnespot van de PVV in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat verder dan kritiek op de islam, het vormt een discriminatoire belediging van moslims en zet aan tot haat tegen en discriminatie van moslims. Dat stellen RADAR en vier koepelorganisaties die vandaag gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

De Officier van Justitie heeft in reactie op alle aangiften laten weten geen strafbare feiten in de campagnefilm te zien en gaat om die reden niet tot vervolging over. SPIOR en de partnerorganisaties die aangifte hebben gedaan zijn het hier niet mee eens en beraden zich op verdere stappen.Lees meer

Ouderdom komt met vragen

naamloosMet het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil SPIOR ondersteuning aan ouderen bieden bij levensvragen. Binnen het project worden migranten ouderen door vrijwilligers ondersteund bij vragen over zingeving, overige levensvragen en bij eenzaamheid. Bent u of kent u een oudere voor wie dit aanbod interessant is? Of wilt u als betrokken vrijwilliger een maatje zijn voor een oudere? Neem dan contact met ons op. Lees meer

Koepelorganisaties tegen het wetsvoorstel inzake gezichtsbedekkende kleding

Categories: Actueel

Op dinsdag 26 juni 2018 zal in de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding plaatsvinden. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) hebben per brief de leden van de Eerste Kamer opgeroepen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

“Wij staan als moslimorganisaties pal voor de vrijheid van alle burgers in Nederland, om uit vrije wil te beslissen welke religieuze kleding iemand wel of niet wil dragen. Wie tegen dwang is om bepaalde religieuze kleding verplicht te dragen, vindt ons aan zijn of haar zijde. Datzelfde geldt óók voor dwang waarbij men religieuze kleding niet zou mogen dragen,” aldus de vertegenwoordigers van het CMO, SPIOR, SIORH en SMBZ.

Het CMO, SPIOR, SIORH en SMBZ hebben daarom alle leden van de Eerste Kamer een brief aangeboden, waarin enerzijds de argumenten ten faveure van het wetsvoorstel worden ontkracht, en anderzijds de negatieve gevolgen van de wet nader worden toegelicht. Tevens hebben de moslimorganisaties elk lid van de Eerste Kamer het boek ‘Veiled’ van fotograaf Saskia Aukema aangeboden. Zij bracht een aantal dames in beeld die regelmatig of incidenteel gezichtsbedekkende kleding dragen. In het boek vertellen zij ook wat hen hiertoe beweegt en wat dit voor hen betekent.

Geen oplossing voor een maatschappelijk probleem

“Er is geen enkel maatschappelijk probleem in Nederland dat door de invoering van dit wetsvoorstel wordt opgelost,” aldus Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO. “Als het wordt ingevoerd zal het zeer problematische gevolgen hebben voor een kleine groep vrouwen in Nederland die ervoor kiest middels deze kleding uiting te geven aan hun religieuze beleving en identiteit.”

Zie hieronder de brief die naar de Eerste Kamer is verstuurd.