Het ‘voorleesproject’

Categories: Activiteiten 2013

Samen met vrijwilligersorganisaties wil SPIOR in 2013 activiteiten rondom taalvaardigheid organiseren. Veel vrouwen worden in hun maatschappelijke participatie belemmerd door geen of gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Dat is niet alleen voor de vrouwen zelf belemmerend, maar kan ook hun kinderen belemmeren in hun ontwikkeling omdat de moeders geen adequate ondersteuning bij hun taalontwikkeling en school kunnen bieden. Het is bekend dat voorlezen en lezen ondersteunt bij de taalontwikkeling van kinderen.

Daarom wordt binnen het ‘voorleesproject’ voor moeders gefocust op het samen lezen met deze moeders en het voorlezen aan de kinderen. Zo wordt jong gestart met de taalontwikkeling, waar zowel de kinderen als de betrokken moeders profijt van hebben. Moeders met een lage taalbeheersing komen bijeen onder begeleiding van een vrijwilliger die het Nederlands goed machtig is en samen lezen ze kinderboeken. Daarbij kan de vrijwilliger vragen over uitspraak en betekenis beantwoorden. De gezamenlijk gelezen boeken worden vervolgens door de moeders thuis voorgelezen aan hun kinderen. Ter afsluiting wordt er bij iedere groep een ‘voorleesfeest’ gehouden, waarbij de moeders samen met hun kinderen komen en iedere moeder een verhaal aan de groep voorleest.

Wilt u meer informatie over dit project? Bent u betrokken bij een vrijwilligersorganisatie en wilt u uw organisatie aanmelden voor dit project? Neem dan contact op met Siham Harcha via s.harcha@spior.nl.


Terugblik uitgevoerde trainingen: Voice of Afghan Women en Dar al-Arqam

De bij SPIOR aangesloten vrijwilligersorganisaties Voice of Afghan Women en Dar al-Arqam organiseerden binnen het ‘voorleesproject’ voorleestrainingen en een voorleesfeest voor moeders en hun kinderen. Middels deze activiteiten werd de taalbeheersing van vrouwen bevorderd en de voorleescultuur in deze gezinnen gestimuleerd. In de afgelopen maanden zijn moeders met een lage taalbeheersing bijeen gekomen om onder begeleiding van een vrijwilliger betrokken bij de genoemde organisaties samen kinderboeken te lezen. De gezamenlijk gelezen boeken worden vervolgens door de moeders thuis voorgelezen aan hun kinderen. Ter afsluiting werd er bij iedere groep een ‘voorleesfeest’ gehouden, waarbij de moeders samen met hun kinderen aanwezig waren en iedere moeder een verhaal aan de groep voorlas.

Zowel door de betrokken vrijwilligers als de deelnemende moeders werd de inhoud van het project als nuttig en leuk ervaren. De moeders hebben hun taalbegrip en woordenschat kunnen vergroten alsmede hun voorleesvaardigheden. Door deel te nemen aan de training is daarnaast het zelfvertrouwen van de deelneemsters in eigen kunnen gegroeid. Bekijk onderstaande foto’s om een impressie te krijgen van de trainingen die zijn uitgevoerd door de vrijwilligster van stichting Dar al-Arqam.

IMG_0478-620x350IMG_0507-620x350IMG_0485-620x350IMG_0511-620x350