Bestuur

Categories: Organisatie

Het bestuur van SPIOR is door de Raad van Toezicht gemachtigd om de organisatie te besturen. Het bestuur legt tenminste twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het huidige bestuur wordt gevormd door;

 

 

Voorzitter/Penningmeester
Dhr Z. (Zakaria) Chiadmi

 

 

 

 

Secretaris
Mw. M. (Melek) Erdoğan

 

 

Penningsmeester                                                                                                                                                      Dhr M. (Mohamed) Hasham Hussain

 

 

Bestuurslid
Mw. M. (Mariem) Amzaiab

 

 

Bestuurslid                                                                                                                                                            Dhr M. (Muhammed) Emin Akbulut