Bestuur

Categories: Organisatie

Het bestuur van SPIOR wordt gevormd door 6 leden, die door de Raad van Toezicht zijn gemachtigd om de organisatie te besturen. Het bestuur legt tenminste twee keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De huidige personele bezetting wordt gevormd door;

 

Voorzitter
Dhr M. (Mehmet) Akbulut

 

 

 

 

Penningmeester
Dhr Z. (Zakaria) Chiadmi

 

 

 

 

Secretaris
Mw. M. (Melek) Erdoğan

 

 


Bestuurslid
Dhr J. (Jacob) van der Blom

 

 

 

Bestuurslid
Mw. M. (Mariem) Amzaiab