<>

Stille tocht georganiseerd op 29 december 2018 voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 29 december organiseerde SPIOR samen met verschillende maatschappelijke organisaties een stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Aanleiding hiervoor waren de recente moorden op drie jonge Rotterdamse vrouwen. De stille tocht is een oproep om geweld tegen vrouwen te stoppen en steun te betuigen aan de nabestaanden. Lees meer

Vacatures directeur en medewerker acquisitie

SPIOR is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste directeur die de komende periode de organisatie wil leiden en een medewerker acquisitie.

SPIOR bestaat dit jaar 30 jaar. In die tijd is er veel opgebouwd. De organisatie is steeds in beweging en staat voor een aantal actuele uitdagingen. Wil jij die uitdaging met ons aangaan en herken je je in het profiel, solliciteer dan uiterlijk maandag 3 december. Lees meer

Presentatie (H)echt verbonden

Op donderdag 1 november vond de presentatie plaats van (H)echt verbonden, een initiatief van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SPIOR. Het project richt zich op het bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van huwelijkse gevangenschap en het ondersteunen van koppels bij harmonieuze relaties Lees meer

SPIOR 30 jaar!

Op 12 september 2018 bestond SPIOR 30 jaar. In de afgelopen jaren heeft SPIOR zich hard ingezet voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en zij hoopt dit in de toekomst te mogen blijven doen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben samenwerkingspartners en leden uit onze achterban omschreven wat SPIOR betekent voor Rotterdam en omgeving. Zie hieronder een overzicht van de citatenLees meer

Meld islamofobie!

600x600

Heb je te maken met uitsluiting of discriminatie omdat je moslim bent? Ben je bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of baan vanwege je hoofddoek? Of heb je zelfs met geweld te maken gehad? Meld het dan nu bij SPIOR!

Je kunt je ervaringen melden bij SPIOR via 010-4666989, via meldislamofobie@spior.nl of via een bericht op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SPIOR .

Lees meer

Be a man!

Categories: Activiteiten 2015

Het thema seksualiteit is voor veel Rotterdammers ook vandaag de dag nog een lastig te bespreken onderwerp. Onder groepen waar traditionele rolopvattingen domineren is het zelfs nog een groot taboe. SPIOR heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het bespreekbaar maken van dit soort gevoelige thema’s binnen deze groepen. Daarom is zij door Movisie in 2012 en 2013 als partner betrokken in de ontwikkeling van de ‘Be a man!’ training.

‘Be a man!’ richt zich op het aanpakken van een negatieve attitude of sociale norm en/of beperkte vaardigheden ten aanzien van gendergelijkheid. De training is ontwikkeld voor laagopgeleide jongeren met een islamitische achtergrond en heeft niet alleen als doel een bewustwording maar ook een mentaliteits- en gedragsverandering in te zetten. Binnen de gemeenschappen waaruit deze jongeren voortkomen heersen vaak nog traditionele rolpatronen die zonder interventie verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot gevolg kunnen hebben. Zo kunnen vastgeroeste normen over man-vrouw verhoudingen, eer en seksualiteit zich bijvoorbeeld vertalen in onbehoorlijk gedrag naar meisjes en vrouwen binnen de eigen groep maar ook naar meisjes en vrouwen in het algemeen, zoals op straat. Daarnaast kunnen zij zo doorwerken dat zij meisjes weerhouden zichzelf te ontwikkelen en gelijke kansen met betrekking tot opleiding, beroep en werkomgeving in de weg zitten.

De aan de ‘Be a man!’ deelnemende jongeren worden getraind door peer trainers die hen leren hun eigen en andermans grenzen op het gebied van seksualiteit te respecteren. Peer trainers zijn jongeren met dezelfde achtergrond als de deelnemers en zijn getraind in de methode van ‘Be a man!’. De inzet van peer trainers is zeer effectief gebleken; zij werkt drempelverlagend om actief mee te doen. Na inzet in de afgelopen jaren voor jongens, zullen in 2015 ook meiden de training volgen.

Het project ‘Be a man!’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siham Harcha via s.harcha@spior.nl of 010-4666989.