Activiteiten 2013

‘Moeders in gesprek’

De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen decennia een sociale norm ontwikkeld met minder traditionele rolopvattingen waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen in het algemeen dezelfde mogelijkheden tot ontplooiing hebben. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Veel vrouwen hebben zelf nog meegemaakt dat ze moesten bevechten om te kunnen gaan studeren, dat…